วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี16 ก.พ. 2559 : เวลา 09.00 น. พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่การฝึกกรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 67 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2558

เริ่มการฝึกตั้งแต่วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้ในวิชาพื้นฐานของเหล่าทหารช่าง พันธกิจของทหารช่างในการรบ และสนับสนุนการรบพร้อมทั้งให้ได้รับการฝึกทักษะการปฏิบัติเป็นรายบุคคล ตลอดจนการปฏิบัติงานช่างเป็นหน่วย ซึ่งวิชาที่ฝึกในครั้งนี้ประกอบด้วย วิชาป้อมสนาม วิชาพรางตัว วิชาเครื่องกีดขวาง วิชาสงครามทุ่นระเบิด และวิชาวัตถุระเบิดและการทำลาย

โดยมีพลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก พลโทธนดล สุรารักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายทหารระดับสูง และข้าราชการ ร่วมรับเสด็จ
ที่มาข้อมูลและภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี

1 ความคิดเห็น:

Treks Himalaya trekking company กล่าวว่า...

Treks Himalaya trekking company is indoor outdoor trekking and tours operative company takes you that further way to guarantee you has a memorable trip that you have been dream of your choice. We have your choose of Trekking in Nepal for 3 days or 30 or more days it depending of your timetable. We continually our respect to your Nepal Trekking. Whether you are looking for a quiet gateway, a memorable outing with a family or an exciting nature. We offer you with the best progressive information and itinerary leading focused and modified as per your requirements of Trek in Nepal. We are attempt to encourage to Hiking in Nepal exterior motivated to safe and matured tradition as well as conserve the ambiance for generation. We are specialize in organize Nepal travel activities excursion such as:- Trekking, Helicopter Tour, Peak Climbing, Mountain Flight, Honeymoon Tour, Sightseeing, Rafting, Jungle Safari, Pilgrim’s Tour, Hotel Reservation, Air Ticket, Tibet and Bhutan Tour many more. Typical trekking and hiking as unique combination of natural glory, spectacular trekking trips to hard climbing and trekking most rewarding way to skill Nepal natural beautification and cultural array is to walking, trekking, width and the height of country. http://www.trekshimalaya.com
http://www.trekshimalaya.com/annapurna-panorama-trekking.php
http://www.trekshimalaya.com/annapurna-base-camp-trekking.php
http://www.trekshimalaya.com/ghorepani-trekking.php
http://www.trekshimalaya.com/helicopter-tour-in-nepal.php
http://www.trekshimalaya.com/manaslu-trekking.php
http://www.trekshimalaya.com/mardi-himal-trekking.php
http://www.trekshimalaya.com/annapurna-trekking.php
http://www.trekshimalaya.com/everest-trekking.php
http://www.trekshimalaya.com/langtang-trekking.php