วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี16 ก.พ. 2559 : เวลา 09.00 น. พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่การฝึกกรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 67 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2558

เริ่มการฝึกตั้งแต่วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้ในวิชาพื้นฐานของเหล่าทหารช่าง พันธกิจของทหารช่างในการรบ และสนับสนุนการรบพร้อมทั้งให้ได้รับการฝึกทักษะการปฏิบัติเป็นรายบุคคล ตลอดจนการปฏิบัติงานช่างเป็นหน่วย ซึ่งวิชาที่ฝึกในครั้งนี้ประกอบด้วย วิชาป้อมสนาม วิชาพรางตัว วิชาเครื่องกีดขวาง วิชาสงครามทุ่นระเบิด และวิชาวัตถุระเบิดและการทำลาย

โดยมีพลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก พลโทธนดล สุรารักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายทหารระดับสูง และข้าราชการ ร่วมรับเสด็จ
ที่มาข้อมูลและภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: