วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ภาพประกวดด้านกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆ ราชบุรี

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี ได้จัดการประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" (Ratchaburi : City of Art & Eco Tourism) เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 โดยมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดจำนวนมาก ผลการประกวดภาพถ่ายด้านกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆของราชบุรี มีดังนี้

ภาพที่ได้รับรางวัลด้านกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆ
(ภาพที่นำมาเสนอ อาจไม่ชัดเนื่องจากใช้วิธีสแกนมาจากหนังสือ หากต้องการภาพต้นฉบับ กรุณาติดต่อเจ้าของภาพหรือหน่วยงานที่จัดทำโดยตรง)
รางวัลชนะเลิศ
ผู้ถ่ายภาพ : สิโรตม์ โตประสี
ชื่อภาพ : ด้วยสองมือ
คำอธิบาย : พลัง 2 มือที่ขึ้นรูปโอ่งจนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด
สถานที่ถ่ายภาพ : โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี

r


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ผู้ถ่ายภาพ : พศวัฒน์  สิริศิลปสรณ์
ชื่อภาพ : ภายในสู่ภายนอก
คำอธิบาย : เตาเผาดั้งเดิมที่ยังคงใช้ฝืนในการเผายังคงอยู่ และใช้ผลิตภัณฑ์ดินเผา ยังคงนำมาเผาเพื่อเพิ่มความแกร่งในเตานี้ก่อนนำสู่ภายนอกเพื่อประโยชน์ใช้งานต่อไป
สถานที่ถ่ายภาพ : โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ผู้ถ่ายภาพ : ณภัทร  ศรีนามฉ่ำ
ชื่อภาพ : ล้างถั่วงอก
คำอธิบาย : ทุกๆ เช้า ณ ริมแม่น้ำแม่กลองจะมีแม่ค้าถั่วงอก นำถั่วงอกมาล้างน้ำออกจากแกลบขี้เถ้า เพราะโพธารามมีการเพาะปลูกถั่วงอกกันมานาน เมื่อสมัยก่อนริมแม่น้ำแม่กลองของโพธารามมีหาดทรายเพื่อเพาะปลูกถั่วงอก แต่ทุกวันนี้หาดทรายได้หายไป มีเพียงเขื่อนคอนกรีต แต่ก็ยังคงมีการเพาะปลูกกันมาถึงทุกวันนี้
สถานที่ถ่ายภาพ : ริมแม่น้ำแม่กลอง ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรีรางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : ยงยุทธ คงมหาพฤกษ์
ชื่อภาพ : งานที่ยั่งยืน
คำอธฺบาย : โอ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดราชบุรี เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต
สถานที่ถ่ายภาพ : จังหวัดราชบุรีรางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : จ.อ.สมเจตน์ เดชคลัง
ชื่อภาพ : การเดินทางของ "ชีวิต"
คำอธิบาย : ชีวิตทุกชีวิต ต่างลิขิตมาในเส้นทางที่หลากหลาย แตกต่างกันไปในรูปแบบที่เราชาวพุทธเรียกว่า "กรรม" แต่สิ่งที่ทุกชีวิตมิอาจหลีกเหลี่ยงได้นั่นก็คือ การหาเลี้ยงชีวิตให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันได้นั้นแล อาจเปรียบเสมือนดั่งเช่น "การเดินทาง" ที่ยังคงต้องดำเนินต่อไป ตราบสิ้นลม
สถานที่ถ่ายภาพ : สถานีรถไฟโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรีรางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : ธิติกานต์  พุทธชัยยงค์
ชื่อภาพ : ท่าน้ำร่วมสมัย
คำอธฺบาย : ถนนริมแม่น้ำแม่กลองเป็นสถานที่เก่าแก่ที่ชาวราชบุรีได้มาค้าขายและใช้ชีวิตร่วมกันมาอย่างช้านาน และบริเวณริมเขื่อนก็เป็นบริเวณที่ชาวราชบุรีไม่ว่ารุ่นไหนๆ ก็จะต้องมาเดินพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และปู่ย่าตายาย ทำให้ลริเวณท่าน้ำนี้ มีกลิ่นอายของทุกสมัยอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
สถานที่ถ่ายภาพ : ริมแม่น้ำแม่กลอง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรีรางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์
ชื่อภาพ : ก่อนจะมาเป็นโอ่งที่งดงาม
คำอธิบาย : นอกจากโอ่งมังกร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีแล้ว ยังมีฌอ่งและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากเครื่องปั้นดินเผา ด้วยความปราณีตอุตสาหั และจินตนาการ
สถานที่ถ่ายภาพ : โรงโอ่ง อ.เมือง จ.ราชบุรีรางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : อภิเชษฐ์ ชื่นอยู่
ชื่อภาพ : จากเศษดิน
คำอธิบาย : เพียงแค่ดินธรรมดาที่สรรสร้างจากฝีมือและประสบการณ์ความชำนาญและความมุ่งมั่นตั้งใจก่อนจะได้ชิ้นผลงานที่มา "จากเศษดิน"
สถานที่ถ่ายภาพ : โรงโอ่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี


****************************
ที่มาข้อมูล :
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี. (2557). "ราชบุรี" เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. นครปฐม : บจก.เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป. (ดูภาพหนังสือ)

อ่านเพิ่มเติม
ภาพประกวดด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ภาพประกวดด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
อ่านต่อ >>

ภาพประกวดด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ราชบุรี

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี ได้จัดการประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" (Ratchaburi : City of Art & Eco Tourism) เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 โดยมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดจำนวนมาก ผลการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของราชบุรี มีดังนี้

ภาพที่ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
(ภาพที่นำมาเสนอ อาจไม่ชัดเนื่องจากใช้วิธีสแกนมาจากหนังสือ หากต้องการภาพต้นฉบับ กรุณาติดต่อเจ้าของภาพหรือหน่วยงานที่จัดทำโดยตรง)


รางวัลชนะเลิศ
ผู้ถ่ายภาพ : พศวัฒน์ สิริศิลปสรณ์
ชื่อภาพ : ได้เวลาออกหากิน
คำอธิบาย : ยามเย็นพลบค่ำ เหล่าค้างคาวนับล้านบินออกจากถ้ำเพื่อหากิน กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์บนท้องฟ้าดูตื่นตาตื่นใจเมื่อพบเห็นทุกๆ ยามเย็นของทุกวัน เราจะพบความสวยงามของหมู่ค้างคาวกับฟ้าแสนสวยได้ที่วัดเขาช่องพราน จ.ราชบุรี
สถานที่ถ่ายภาพ : วัดเขาช่องพราน ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ผู้ถ่ายภาพ : ณัชพล ลัคนาโชค
ชื่อภาพ : สายน้ำที่ไม่ไหลย้อนกลับ
คำอธิบาย : สายน้ำแห่งนี้ ได้หล่อเลี้ยงคนมาหลายชั่วอายุคน ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลา แต่สายน้ำแห่งนี้ก็ยังคงทำหน้าที่เดิมของมันต่อไป
สถานที่ : ริมน้ำราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ผู้ถ่ายภาพ : ณภัทร ศรีนามฉ่ำ
ชื่อภาพ : ก่อนสิ้นแสงที่ห้วยไม้เต็ง
คำอธิบาย : อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง เป็นอีกแหล่งสถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกหลังเขาตะนาวศรีที่สวยงาม สามารถเล่นน้ำ ตกปลา หรือพายเรือเล่นได้
สถานที่ถ่ายภาพ : อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง ต.น้ำพุ อ.จอมบึง จ.ราชบุรีรางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : พิชญวัฒน์  ปรุงศักดิ์
ชื่อภาพ : อลังการความงามถ้ำจอมพล
คำอธิบาย : ด้วยหินงอกหินย้อยมากมายในถ้ำจอมพล ทำให้ในทุกๆ วันโดยเฉพาะชาวงวันหยุด มีนักท่องเที่ยวมากมายต่างมาชมความงดงามของถ้ำจอมพล แห่งนี้
สถานที่ถ่ายภาพ : ถ้ำจอมพล ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรีรางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : วิทวัส  กิจจรัส
ชื่อภาพ : ทางหวาดเสียว
คำอธิบาย : ธรรมชาติสร้างสรรค์
สถานที่ถ่ายภาพ : ถ้ำเขาบิน ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
รางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : อัจฉริยะ บุญเลิศ
ชื่อภาพ : อรุณสวัสดิ์ เขากระโจม
คำอธิบาย : แสงอุ่นๆ ยามเช้า กับลมหนาวบนยอดเขากระโจม และความเป็นธรรมชาติที่ยากจะเข้าถึงเป็นการเติมพลังให้กับชีวิตสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่
สถานที่ถ่ายภาพ : เขากระโจม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
รางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : ศุภโชค เนยเขียว
ชื่อภาพ : ธารน้ำน้อยน้ำตกเก้าโจน
คำอธิบาย : มุมเล็กๆ ธารน้ำตกแห่งเทือกเขาตะนาวศรี
สถานที่ถ่ายภาพ : น้ำตกเก้าโจน ต.ผาผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี


รางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : ปาลิตา อุ้ยพัฒน์
ชื่อภาพ : อบอุ่น
คำอธิบาย : อบอุ่นในอ้อมกอดแม่ ณ ถ้ำเขางู
สถานที่ถ่ายภาพ : ถ้ำเขางู ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี

****************************
ที่มาข้อมูล :
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี. (2557). "ราชบุรี" เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. นครปฐม : บจก.เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป. (ดูภาพหนังสือ)


อ่านเพิ่มเติม
อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ภาพประกวดด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ราชบุรี

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี ได้จัดการประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" (Ratchaburi : City of Art & Eco Tourism) เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 โดยมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดจำนวนมาก ผลการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมของราชบุรี มีดังนี้

ภาพที่ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 
(ภาพที่นำมาเสนอ อาจไม่ชัดเนื่องจากใช้วิธีสแกนมาจากหนังสือ หากต้องการภาพต้นฉบับ กรุณาติดต่อเจ้าของภาพหรือหน่วยงานที่จัดทำโดยตรง)รางวัลชนะเลิศ
ผู้ถ่ายภาพ : พงษ์ชัย มูลสาร
ชื่อภาพ : มองธรรม
คำอธิบาย : ความสงบร่มเย็นในใจของคนเรามักจะเกิดขึ้นในยามที่ใจนิ่ง ความงดงามที่อยู่ตรงหน้า ไม่เพียงบ่งบอกยุคสมัย และสะท้อนศิลปะในยุคนั้น แต่บอกถึงความสงบแห่งธรรมเทียบเท่ากัน
สถานที่ : วัดอรัญญิกกาวาส ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ผู้ถ่ายภาพ : ยงยุทธ  คงมหาพฤกษ์
ชื่อภาพ : งามศิลป์
คำอธิบาย : ศิลปะการปั้นโอ่งมังกรเป็นศิลปะที่อยู๋คู่จังหวัดราชบุรี และทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
สถานที่ถ่ายภาพ : จังหวัดราชบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ผู้ถ่ายภาพ : วิทรัส  กิจจรัส
ชื่อภาพ : พลังพระพุทธฉาย
คำอธิบาย : -
สถานที่ถ่ายภาพ : ถ้ำฤาษีเขางู ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี


รางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : อัจฉริยะ  บุญเลิศ
ชื่อภาพ : สุขที่ดำเนิน
คำอธิบาย : เรือพายชมวิถีชีวิตยามเช้าของตลาดน้ำดำเนินสะดวก จะเห็นภาพที่แปลกไปจากตลาดน้ำตรงที่ผู้คนเตรียมตัวพายเรือไปขายของ บ้างก็เห็นการดำเนินชีวิตของผู้คนริมฝั่งคลอง ทุกคนทักทายและยิ้มให้เราอย่างเป็นกันเอง
สถานที่ถ่ายภาพ : ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
รางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : เสกสรร เสาวรส
ชื่อภาพ : ผู้สืบทอด
คำอธิบาย : หนังใหญ่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูง เป็นการแสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนง ได้แก่ ด้านศิลปะการออกแบบลวดลายไทยเชิงจิตรกรรมที่มีความวิจิตรบรรจง ผสมกับฝีมือช่างแกะสลักที่ปราณีต เมื่อแสดงก็จะมีการนำศิลแะทางนาฎศิลปะการละครที่เคลื่อนไหวอย่างได้อารมณ์
สถานที่ถ่ายภาพ : วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

รางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : สิโรตม์  โตประสี
ชื่อภาพ : ตั้งใจสืบสาน
คำอธิบาย : เด็กๆ มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนการเชิดหนังใหญ่ ผ่านเงาของพ่อแก่
สถานที่ถ่ายภาพ : วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

รางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : สราวุธ  พลเสน
ชื่อภาพ : พลิ้วไหว
คำอธิบาย : การแสดงที่จะติดตรา ตรึงใจของคุณไปตลอดกับโชว์สุดพิเศษจาก "ครูนาย" อาจารย์มานพ มีจำรัส
สถานที่ถ่ายภาพ : สวนศิลป์บ้านดิน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

รางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : อัศวิน มีศรี
ชื่อภาพ : องค์พระเจริญ
คำอธิบาย : เวลาเราทำบุญต้องไปไหว้พระ สื่อถึงวัฒนธรรมของพุทธศาสนา
สถานที่ถ่ายภาพ : ววัดอรัญญิกาวาส ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

*******************************************
ที่มาข้อมูล :
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี. (2557). "ราชบุรี" เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. นครปฐม : บจก.เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป. (ดูภาพหนังสือ)

อ่านต่อ 
ภาพประกวดด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ราชบุรี
ภาพประกวดด้านกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆ

อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี16 ก.พ. 2559 : เวลา 09.00 น. พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่การฝึกกรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 67 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2558

เริ่มการฝึกตั้งแต่วันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้ในวิชาพื้นฐานของเหล่าทหารช่าง พันธกิจของทหารช่างในการรบ และสนับสนุนการรบพร้อมทั้งให้ได้รับการฝึกทักษะการปฏิบัติเป็นรายบุคคล ตลอดจนการปฏิบัติงานช่างเป็นหน่วย ซึ่งวิชาที่ฝึกในครั้งนี้ประกอบด้วย วิชาป้อมสนาม วิชาพรางตัว วิชาเครื่องกีดขวาง วิชาสงครามทุ่นระเบิด และวิชาวัตถุระเบิดและการทำลาย

โดยมีพลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก พลโทธนดล สุรารักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายทหารระดับสูง และข้าราชการ ร่วมรับเสด็จ
ที่มาข้อมูลและภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ เสด็จบ้านโป่งกระทิงบน จ.ราชบุรี


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเยี่ยมและติดตาม”โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว “ ที่บ้านโป่งกระทิงบน จังหวัดราชบุรี

เช้าวันที่ 14 ส.ค.2557  เวลา11.30 น. ที่ บ้านโป่งกระทิงบน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จังหวัดราชบุรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเยี่ยมและติดตาม ”โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว “ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายนัฐวุฒิ มหาเจริญสิริ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี พลตรีชาติชาย ขันสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี พลตรีกฤษณะ ทรัพย์เดช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เฝ้ารับเสด็จ โดยมีกำหนดการเสด็จไปทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน 9 จุด 

 • จุดที่ 1 นมัสการพระประจำวัดที่วัดป่าโป่งกระทิง 
 • จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ประทานเข็มเชิดชูเกียรติ มอบทุนการศึกษาพระราชทาน เยี่ยมชมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ 
 • จุดที่ 3 ทรงเยี่ยมศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทอดพระเนตรการแสดง 
 • จุดที่ 4 บ้านนายเกรียงไกร ชีช่วง เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 • จุดที่ 5 บ้านนายบุญส่ง ใจชื่น ด้านสรรสร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 • จุดที่ 6 บ้านนายคณิต เงียเง่ ด้านเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น 
 • จุดที่ 7บ้านนายดำรงชัย แซ่ลิ้ม ด้านนมแม่และสุขอนามัยในครัวพร้อมด้านพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 • จุดที่ 8 ตลาดบ้านและลานวัฒนธรรมทอดพระเนตรนิทรรศการและวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยง และ
 • จุดที่ 9 เป็นที่วัดป่าโป่งกระทิงเป็นจุดทรงให้นโยบายแก่คณะทำงา
***************************************
  ที่มา : https://www.facebook.com/pages/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
  ข่าว/ภาพ : รุ่ง เพ็งอุดม
  อ่านต่อ >>