วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ภาพประกวดด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ราชบุรี

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี ได้จัดการประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" (Ratchaburi : City of Art & Eco Tourism) เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 โดยมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดจำนวนมาก ผลการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมของราชบุรี มีดังนี้

ภาพที่ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 
(ภาพที่นำมาเสนอ อาจไม่ชัดเนื่องจากใช้วิธีสแกนมาจากหนังสือ หากต้องการภาพต้นฉบับ กรุณาติดต่อเจ้าของภาพหรือหน่วยงานที่จัดทำโดยตรง)รางวัลชนะเลิศ
ผู้ถ่ายภาพ : พงษ์ชัย มูลสาร
ชื่อภาพ : มองธรรม
คำอธิบาย : ความสงบร่มเย็นในใจของคนเรามักจะเกิดขึ้นในยามที่ใจนิ่ง ความงดงามที่อยู่ตรงหน้า ไม่เพียงบ่งบอกยุคสมัย และสะท้อนศิลปะในยุคนั้น แต่บอกถึงความสงบแห่งธรรมเทียบเท่ากัน
สถานที่ : วัดอรัญญิกกาวาส ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ผู้ถ่ายภาพ : ยงยุทธ  คงมหาพฤกษ์
ชื่อภาพ : งามศิลป์
คำอธิบาย : ศิลปะการปั้นโอ่งมังกรเป็นศิลปะที่อยู๋คู่จังหวัดราชบุรี และทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
สถานที่ถ่ายภาพ : จังหวัดราชบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ผู้ถ่ายภาพ : วิทรัส  กิจจรัส
ชื่อภาพ : พลังพระพุทธฉาย
คำอธิบาย : -
สถานที่ถ่ายภาพ : ถ้ำฤาษีเขางู ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี


รางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : อัจฉริยะ  บุญเลิศ
ชื่อภาพ : สุขที่ดำเนิน
คำอธิบาย : เรือพายชมวิถีชีวิตยามเช้าของตลาดน้ำดำเนินสะดวก จะเห็นภาพที่แปลกไปจากตลาดน้ำตรงที่ผู้คนเตรียมตัวพายเรือไปขายของ บ้างก็เห็นการดำเนินชีวิตของผู้คนริมฝั่งคลอง ทุกคนทักทายและยิ้มให้เราอย่างเป็นกันเอง
สถานที่ถ่ายภาพ : ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
รางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : เสกสรร เสาวรส
ชื่อภาพ : ผู้สืบทอด
คำอธิบาย : หนังใหญ่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูง เป็นการแสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนง ได้แก่ ด้านศิลปะการออกแบบลวดลายไทยเชิงจิตรกรรมที่มีความวิจิตรบรรจง ผสมกับฝีมือช่างแกะสลักที่ปราณีต เมื่อแสดงก็จะมีการนำศิลแะทางนาฎศิลปะการละครที่เคลื่อนไหวอย่างได้อารมณ์
สถานที่ถ่ายภาพ : วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

รางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : สิโรตม์  โตประสี
ชื่อภาพ : ตั้งใจสืบสาน
คำอธิบาย : เด็กๆ มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนการเชิดหนังใหญ่ ผ่านเงาของพ่อแก่
สถานที่ถ่ายภาพ : วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

รางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : สราวุธ  พลเสน
ชื่อภาพ : พลิ้วไหว
คำอธิบาย : การแสดงที่จะติดตรา ตรึงใจของคุณไปตลอดกับโชว์สุดพิเศษจาก "ครูนาย" อาจารย์มานพ มีจำรัส
สถานที่ถ่ายภาพ : สวนศิลป์บ้านดิน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

รางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : อัศวิน มีศรี
ชื่อภาพ : องค์พระเจริญ
คำอธิบาย : เวลาเราทำบุญต้องไปไหว้พระ สื่อถึงวัฒนธรรมของพุทธศาสนา
สถานที่ถ่ายภาพ : ววัดอรัญญิกาวาส ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

*******************************************
ที่มาข้อมูล :
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี. (2557). "ราชบุรี" เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. นครปฐม : บจก.เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป. (ดูภาพหนังสือ)

อ่านต่อ 
ภาพประกวดด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ราชบุรี
ภาพประกวดด้านกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น: