วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ภาพประกวดด้านกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆ ราชบุรี

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี ได้จัดการประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" (Ratchaburi : City of Art & Eco Tourism) เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 โดยมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดจำนวนมาก ผลการประกวดภาพถ่ายด้านกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆของราชบุรี มีดังนี้

ภาพที่ได้รับรางวัลด้านกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆ
(ภาพที่นำมาเสนอ อาจไม่ชัดเนื่องจากใช้วิธีสแกนมาจากหนังสือ หากต้องการภาพต้นฉบับ กรุณาติดต่อเจ้าของภาพหรือหน่วยงานที่จัดทำโดยตรง)
รางวัลชนะเลิศ
ผู้ถ่ายภาพ : สิโรตม์ โตประสี
ชื่อภาพ : ด้วยสองมือ
คำอธิบาย : พลัง 2 มือที่ขึ้นรูปโอ่งจนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด
สถานที่ถ่ายภาพ : โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี

r


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ผู้ถ่ายภาพ : พศวัฒน์  สิริศิลปสรณ์
ชื่อภาพ : ภายในสู่ภายนอก
คำอธิบาย : เตาเผาดั้งเดิมที่ยังคงใช้ฝืนในการเผายังคงอยู่ และใช้ผลิตภัณฑ์ดินเผา ยังคงนำมาเผาเพื่อเพิ่มความแกร่งในเตานี้ก่อนนำสู่ภายนอกเพื่อประโยชน์ใช้งานต่อไป
สถานที่ถ่ายภาพ : โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ผู้ถ่ายภาพ : ณภัทร  ศรีนามฉ่ำ
ชื่อภาพ : ล้างถั่วงอก
คำอธิบาย : ทุกๆ เช้า ณ ริมแม่น้ำแม่กลองจะมีแม่ค้าถั่วงอก นำถั่วงอกมาล้างน้ำออกจากแกลบขี้เถ้า เพราะโพธารามมีการเพาะปลูกถั่วงอกกันมานาน เมื่อสมัยก่อนริมแม่น้ำแม่กลองของโพธารามมีหาดทรายเพื่อเพาะปลูกถั่วงอก แต่ทุกวันนี้หาดทรายได้หายไป มีเพียงเขื่อนคอนกรีต แต่ก็ยังคงมีการเพาะปลูกกันมาถึงทุกวันนี้
สถานที่ถ่ายภาพ : ริมแม่น้ำแม่กลอง ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรีรางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : ยงยุทธ คงมหาพฤกษ์
ชื่อภาพ : งานที่ยั่งยืน
คำอธฺบาย : โอ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดราชบุรี เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต
สถานที่ถ่ายภาพ : จังหวัดราชบุรีรางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : จ.อ.สมเจตน์ เดชคลัง
ชื่อภาพ : การเดินทางของ "ชีวิต"
คำอธิบาย : ชีวิตทุกชีวิต ต่างลิขิตมาในเส้นทางที่หลากหลาย แตกต่างกันไปในรูปแบบที่เราชาวพุทธเรียกว่า "กรรม" แต่สิ่งที่ทุกชีวิตมิอาจหลีกเหลี่ยงได้นั่นก็คือ การหาเลี้ยงชีวิตให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันได้นั้นแล อาจเปรียบเสมือนดั่งเช่น "การเดินทาง" ที่ยังคงต้องดำเนินต่อไป ตราบสิ้นลม
สถานที่ถ่ายภาพ : สถานีรถไฟโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรีรางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : ธิติกานต์  พุทธชัยยงค์
ชื่อภาพ : ท่าน้ำร่วมสมัย
คำอธฺบาย : ถนนริมแม่น้ำแม่กลองเป็นสถานที่เก่าแก่ที่ชาวราชบุรีได้มาค้าขายและใช้ชีวิตร่วมกันมาอย่างช้านาน และบริเวณริมเขื่อนก็เป็นบริเวณที่ชาวราชบุรีไม่ว่ารุ่นไหนๆ ก็จะต้องมาเดินพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และปู่ย่าตายาย ทำให้ลริเวณท่าน้ำนี้ มีกลิ่นอายของทุกสมัยอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
สถานที่ถ่ายภาพ : ริมแม่น้ำแม่กลอง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรีรางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์
ชื่อภาพ : ก่อนจะมาเป็นโอ่งที่งดงาม
คำอธิบาย : นอกจากโอ่งมังกร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีแล้ว ยังมีฌอ่งและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากเครื่องปั้นดินเผา ด้วยความปราณีตอุตสาหั และจินตนาการ
สถานที่ถ่ายภาพ : โรงโอ่ง อ.เมือง จ.ราชบุรีรางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : อภิเชษฐ์ ชื่นอยู่
ชื่อภาพ : จากเศษดิน
คำอธิบาย : เพียงแค่ดินธรรมดาที่สรรสร้างจากฝีมือและประสบการณ์ความชำนาญและความมุ่งมั่นตั้งใจก่อนจะได้ชิ้นผลงานที่มา "จากเศษดิน"
สถานที่ถ่ายภาพ : โรงโอ่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี


****************************
ที่มาข้อมูล :
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี. (2557). "ราชบุรี" เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. นครปฐม : บจก.เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป. (ดูภาพหนังสือ)

อ่านเพิ่มเติม
ภาพประกวดด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ภาพประกวดด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม

1 ความคิดเห็น:

Treks Himalaya trekking company กล่าวว่า...

Treks Himalaya trekking company is indoor outdoor trekking and tours operative company takes you that further way to guarantee you has a memorable trip that you have been dream of your choice. We have your choose of Trekking in Nepal for 3 days or 30 or more days it depending of your timetable. We continually our respect to your Nepal Trekking. Whether you are looking for a quiet gateway, a memorable outing with a family or an exciting nature. We offer you with the best progressive information and itinerary leading focused and modified as per your requirements of Trek in Nepal. We are attempt to encourage to Hiking in Nepal exterior motivated to safe and matured tradition as well as conserve the ambiance for generation. We are specialize in organize Nepal travel activities excursion such as:- Trekking, Helicopter Tour, Peak Climbing, Mountain Flight, Honeymoon Tour, Sightseeing, Rafting, Jungle Safari, Pilgrim’s Tour, Hotel Reservation, Air Ticket, Tibet and Bhutan Tour many more. Typical trekking and hiking as unique combination of natural glory, spectacular trekking trips to hard climbing and trekking most rewarding way to skill Nepal natural beautification and cultural array is to walking, trekking, width and the height of country. http://www.trekshimalaya.com
http://www.trekshimalaya.com/annapurna-panorama-trekking.php
http://www.trekshimalaya.com/annapurna-base-camp-trekking.php
http://www.trekshimalaya.com/ghorepani-trekking.php
http://www.trekshimalaya.com/helicopter-tour-in-nepal.php
http://www.trekshimalaya.com/manaslu-trekking.php
http://www.trekshimalaya.com/mardi-himal-trekking.php
http://www.trekshimalaya.com/annapurna-trekking.php
http://www.trekshimalaya.com/everest-trekking.php
http://www.trekshimalaya.com/langtang-trekking.php