วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ภาพประกวดด้านกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆ ราชบุรี

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี ได้จัดการประกวดภาพถ่าย "ราชบุรี เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" (Ratchaburi : City of Art & Eco Tourism) เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 โดยมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดจำนวนมาก ผลการประกวดภาพถ่ายด้านกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆของราชบุรี มีดังนี้

ภาพที่ได้รับรางวัลด้านกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆ
(ภาพที่นำมาเสนอ อาจไม่ชัดเนื่องจากใช้วิธีสแกนมาจากหนังสือ หากต้องการภาพต้นฉบับ กรุณาติดต่อเจ้าของภาพหรือหน่วยงานที่จัดทำโดยตรง)
รางวัลชนะเลิศ
ผู้ถ่ายภาพ : สิโรตม์ โตประสี
ชื่อภาพ : ด้วยสองมือ
คำอธิบาย : พลัง 2 มือที่ขึ้นรูปโอ่งจนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด
สถานที่ถ่ายภาพ : โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี

r


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ผู้ถ่ายภาพ : พศวัฒน์  สิริศิลปสรณ์
ชื่อภาพ : ภายในสู่ภายนอก
คำอธิบาย : เตาเผาดั้งเดิมที่ยังคงใช้ฝืนในการเผายังคงอยู่ และใช้ผลิตภัณฑ์ดินเผา ยังคงนำมาเผาเพื่อเพิ่มความแกร่งในเตานี้ก่อนนำสู่ภายนอกเพื่อประโยชน์ใช้งานต่อไป
สถานที่ถ่ายภาพ : โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ผู้ถ่ายภาพ : ณภัทร  ศรีนามฉ่ำ
ชื่อภาพ : ล้างถั่วงอก
คำอธิบาย : ทุกๆ เช้า ณ ริมแม่น้ำแม่กลองจะมีแม่ค้าถั่วงอก นำถั่วงอกมาล้างน้ำออกจากแกลบขี้เถ้า เพราะโพธารามมีการเพาะปลูกถั่วงอกกันมานาน เมื่อสมัยก่อนริมแม่น้ำแม่กลองของโพธารามมีหาดทรายเพื่อเพาะปลูกถั่วงอก แต่ทุกวันนี้หาดทรายได้หายไป มีเพียงเขื่อนคอนกรีต แต่ก็ยังคงมีการเพาะปลูกกันมาถึงทุกวันนี้
สถานที่ถ่ายภาพ : ริมแม่น้ำแม่กลอง ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรีรางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : ยงยุทธ คงมหาพฤกษ์
ชื่อภาพ : งานที่ยั่งยืน
คำอธฺบาย : โอ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดราชบุรี เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต
สถานที่ถ่ายภาพ : จังหวัดราชบุรีรางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : จ.อ.สมเจตน์ เดชคลัง
ชื่อภาพ : การเดินทางของ "ชีวิต"
คำอธิบาย : ชีวิตทุกชีวิต ต่างลิขิตมาในเส้นทางที่หลากหลาย แตกต่างกันไปในรูปแบบที่เราชาวพุทธเรียกว่า "กรรม" แต่สิ่งที่ทุกชีวิตมิอาจหลีกเหลี่ยงได้นั่นก็คือ การหาเลี้ยงชีวิตให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันได้นั้นแล อาจเปรียบเสมือนดั่งเช่น "การเดินทาง" ที่ยังคงต้องดำเนินต่อไป ตราบสิ้นลม
สถานที่ถ่ายภาพ : สถานีรถไฟโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรีรางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : ธิติกานต์  พุทธชัยยงค์
ชื่อภาพ : ท่าน้ำร่วมสมัย
คำอธฺบาย : ถนนริมแม่น้ำแม่กลองเป็นสถานที่เก่าแก่ที่ชาวราชบุรีได้มาค้าขายและใช้ชีวิตร่วมกันมาอย่างช้านาน และบริเวณริมเขื่อนก็เป็นบริเวณที่ชาวราชบุรีไม่ว่ารุ่นไหนๆ ก็จะต้องมาเดินพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และปู่ย่าตายาย ทำให้ลริเวณท่าน้ำนี้ มีกลิ่นอายของทุกสมัยอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
สถานที่ถ่ายภาพ : ริมแม่น้ำแม่กลอง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรีรางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์
ชื่อภาพ : ก่อนจะมาเป็นโอ่งที่งดงาม
คำอธิบาย : นอกจากโอ่งมังกร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีแล้ว ยังมีฌอ่งและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากเครื่องปั้นดินเผา ด้วยความปราณีตอุตสาหั และจินตนาการ
สถานที่ถ่ายภาพ : โรงโอ่ง อ.เมือง จ.ราชบุรีรางวัลชมเชย
ผู้ถ่ายภาพ : อภิเชษฐ์ ชื่นอยู่
ชื่อภาพ : จากเศษดิน
คำอธิบาย : เพียงแค่ดินธรรมดาที่สรรสร้างจากฝีมือและประสบการณ์ความชำนาญและความมุ่งมั่นตั้งใจก่อนจะได้ชิ้นผลงานที่มา "จากเศษดิน"
สถานที่ถ่ายภาพ : โรงโอ่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี


****************************
ที่มาข้อมูล :
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี. (2557). "ราชบุรี" เมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. นครปฐม : บจก.เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป. (ดูภาพหนังสือ)

อ่านเพิ่มเติม
ภาพประกวดด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ภาพประกวดด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม

ไม่มีความคิดเห็น: