วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ภาพการสำรวจผลกระทบจากทุ่นระเบิดในพื้นที่ จ.ราชบุรี
โครงการสำรวจผลกระทบจากทุ่นระเบิดในประเทศไทย
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2543 องค์การเพื่อความช่วยเหลือแห่งชาวนอร์เวย์ (Norwegian People's Aid : NPA) ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งสหประชาชาติ (United Nation Mine Action Service : UNMAS) และศูนย์ปฏิบัติการสำรวจ (Survey Action Center : SAC) ให้เป็นผู้รับผิดชอบสำรวจผลกระทบจากทุ่นระเบิดในประเทศไทย (Landmine Impact Survey Kingdom of Thailand) โดยได้เริ่มสำรวจอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2543 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2544


สำหรับพื้นที่ จ.ราชบุรี เจ้าหน้าที่ NPA เข้าสำรวจเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2544
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

ไม่มีความคิดเห็น: